USB

Phụ kiện usb kèm theo laptop xach tay

***USB Kington hàng công ty :

-4G: 90.000đ

-8G: 120.000đ 

-16G: 190.000 đ

-32G: 390.000 đ

  

Bình luận

Bình luận

Share This: