Phụ kiện usb kèm theo laptop xach tay

***USB Kington hàng công ty :

-4G: 90.000đ

-8G: 120.000đ 

-16G: 190.000 đ

-32G: 390.000 đ

usb-kington-4gusb-kingston-8g-chinh-hangusb-16g-kington-cong-ty   usb-kington-8g usb-kinhton-32g

Bình luận

Bình luận