Chuyên cung cấp ram laptop giá rẻ hcm

d-ram d-ram-1 ram laptop

RAM Laptop bảo hành từ 1 năm/2 năm

  • Dram 256 MB , Bus 333: 120,000 đ
  •  Dram  512 MB , Bus 333: 150,000 đ 
  • Dram 1G ,Buss 333: 250,000 đ
  • Dram 2:    1G,  Bus 533/667/800:   150,000 đ 
  • Dram 2:   2G, Buss 533/667/800:  320,000 đ
  • Dram 3:   2G, Buss 1066/1333 :  320,000 đ
  • Dram 3: 4G, Bus 1066/133/1280..:590,000 đ
  • Dram 3: 8G, Bus 1066/133/1280..:1,200,000 đ

Bình luận

Bình luận