***DVD RW Laptop ATA/SATA  hàng linh kiên tháo máy bảo hành 6 tháng-1 năm;cần tư vấn hỗ trợ gì thêm vui  lòng gọi hotline: 0933 995 799.

-DVD ROM ATA : 150,000 đ

-DVD-RW ATA :250,000 đ

-DVD-RW SATA ;350,000 đ

-DVD RW(nuốt) ATA :450,000 đ

-DVD RW(nuốt) SATA: 550,000 đ

-DVD RW (slim) ATA :500,000 đ

-DVD RW (slim) SATA :650,000  đ

 

 

DVD

 

 

 

Bình luận

Bình luận