*** CPU thay thế nâng cấp  vui lòng liên hệ Laptop cũ Echip  để biết chi tiết từng dòng CPU và được tư vần để thay thế nâng cấp phù hợp, hotline: 0933 995799.

core-i5  cpu-core i5-i7

 

amd-a6amd a8

amd-a8AMD-A10

Bình luận

Bình luận